Innenbordsmotorer til yrke og fritid, fra 12hk til 300 hk

Påhengsmotorer til yrke og fritid, fra 2.3hk til 250 hk.